Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 10-Sep-2023

Effectieve datum 10-Sep-2023

Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Burt Sytsma Photography, De Koarte Bun 8, Friesland 9131 LK, Nederland (de), e-mail: info@burtsytsma.nl, telefoon: 0610796154 met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt (https://burtsytsma.nl) (de 'Service'). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, krijgt u geen toegang tot of maakt u geen gebruik van de Service.

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na plaatsing in de Service van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid constitueren. We raden u daarom aan deze pagina periodiek te bekijken.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN: We zullen de informatie die we over u verzamelen gebruiken voor de volgende doeleinden:

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we om uw toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te handelen.

UW RECHTEN: Afhankelijk van de geldende wetgeving heeft u mogelijk het recht om toegang te krijgen tot en uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te wissen, een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke informatie te delen (porteren) naar een andere entiteit, uw eventuele toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder toepasselijke wetten. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@burtsytsma.nl. We zullen reageren op uw verzoek in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Merk op dat als u ons niet toestaat de benodigde persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming om dit voor de vereiste doeleinden te doen intrekt, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gezocht.

BEVEILIGING: De beveiliging van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om het verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gegeven de inherente risico's kunnen we echter geen absolute beveiliging garanderen en bijgevolg kunnen we de beveiliging van enige informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of waarborgen, en u doet dit op eigen risico.

LINKS VAN DERDEN & GEBRUIK VAN UW INFORMATIE: Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, inclusief derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk kan zijn via een link op de Service. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden.

KLACHTEN / FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING: Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming op Burt Sytsma Photography, De Koarte Bun 8, e-mail: info@burtsytsma.nl. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Terug naar home

Burt Sytsma Photography 2024 - KvK 61039829